Λαλαγιάννη Βασιλική

Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

vlalagianni@gmail.com

Ταυτότητες εν κινήσει και αίσθημα του ανήκειν στο έργο του Βασίλη Αλεξάκη

Περίληψη

Κινούμενος ανάμεσα στη μυθοπλασία και την αυτοβιογραφική γραφή, ο πολυβραβευμένος γαλλόφωνος συγγραφέας Βασίλης Αλεξάκης εστιάζει μέσα στα έργα του στη συνεχή μετακίνηση η οποία επιφέρει ταυτοτική σύγχυση και επίπονες διεργασίες στο αίσθημα του ανήκειν. Στην ανακοίνωσή μας θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τους τρόπους μέσα από τους οποίους εκφράζεται η οδύνη για την συνεχή απομάκρυνση από την πατρίδα, το ανέφικτο της συνεχούς εξορίας και η διαλεκτική ανάμεσα στη μνήμη και τη λήθη. Θα επικεντρωθούμε σε μυθιστορήματα που αναπτύσσουν τη δυναμική τους ανάμεσα στη μυθοπλασία και το αυτοβιογραφικό γεγονός: Παρίσι-Αθήνα (1993), Θα σε ξεχνάω κάθε μέρα (2005), Κλαρινέτο (2016), καθώς και σε συνεντεύξεις του συγγραφέα.

Βιβλιογραφία (ενδεικτική)

Bessy, Marianne, Vassilis Alexakis. Exorciser l’exil, Rodopi, Αmsterdam/New York, 2011

Chatzidimitriou, Ioanna, Translingual Francophonie and the Limits of Translation, Routledge, 2020

Hirsch, Marianne, Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory. Harvard University Press, 1997.

Robin, Régine, La mémoire saturée, Stock éditions, Paris, 2003.

Σύντομο Βιογραφικό

Η Βασιλική Λαλαγιάννη είναι καθηγήτρια στην Ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τον πολιτισμό στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα/βιβλία και έχει επιμεληθεί συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό: Écritures de lexil, migrances et discours postcolonial (με Jean-Marc Mourra, Rodopi, 2015), Oδοιπορικά γυναικών στην Ανατολή (Ροές, 2007), κ.ά. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: γυναικεία γραφή, ταξιδιωτική γραφή, λογοτεχνίες της μετανάστευσης και της διασποράς, νεανική λογοτεχνία και ιδεολογία.