Γεωργαντζή Ευαγγελία

Εκπαιδευτικός – Συγγραφέας

info@neohel.com

«Ελληνικά για σας» Α0 & Α1: μια καινοτόμα προσέγγιση της ελληνικής ως δεύτερης – ξένης γλώσσας

Περίληψη Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζεται μια καινοτόμα προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας μέσω των εγχειριδίων “Ελληνικά για σας-Α0” και “Ελληνικά για σας-Α1”. Ευαγγελία Γεωργαντζή: B.Α./M.A. in Greek and French Language and Literature (University of Athens, Greece), Foreign Language Education (École Normale de Sèvres – University Grenoble, France), teacher, author of educational material for Greek as a foreign language (Modern Greek for foreigners, Asterias, Greek for you). Πτυχιούχος Ελληνικής και Γαλλικής Φιλολογίας (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), εξειδίκευση στη διδασκαλία ξένων γλωσσών (École Normale de Sèvres – Université de Grenoble, Γαλλία), εκπαιδευτικός, συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα (Ελληνικά για ξενόγλωσσους, Μικρός Αστερίας, Αστερίας, Ελληνικά για σας).