Δρ. Θεολόγος Χρήστος & Δρ. Κατσαδώρος Γεώργιος

Δρ. Θεολόγος Χρήστος

Διδάκτωρ Λαογραφίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διευθυντής Γενικού Λυκείου Ιαλυσού

ch.theologos@gmail.com

Δρ. Κατσαδώρος Γεώργιος

Αν. Καθηγητής Λαογραφίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

katsadoros@rhodes.aegean.gr

Η συμβολή των πολιτιστικών συλλόγων των Ελλήνων της διασποράς στη διάδοση του παραδοσιακού πολιτισμού μέσω της μη-τυπικής εκπαίδευσης

Περίληψη

Η ενασχόληση με θέματα που σχετίζονται με τον λαϊκό μας πολιτισμό προσφέρεται για ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες των νέων ατόμων, δημιουργούν θετική βιωματική σχέση τους με την παράδοση και, κάτι εξίσου σημαντικό για την εκπαιδευτική πραγματικότητα, συνδυάζουν τη μάθηση με την ψυχαγωγία. Οι Έλληνες της  διασποράς εντάσσονται συνήθως σε εθνοτοπικούς ή υπερτοπικούς συλλόγους, προκειμένου να συνδιαλλαγούν με τα στοιχεία που τους κληροδοτούν οι πρόγονοί τους και μετασχηματίζουν την προσωπική και τη συλλογική τους παράδοση και ταυτότητα σύμφωνα με τις ανάγκες του παρόντος τους. Όλες αυτές οι δραστηριότητες με τους στόχους που εξυπηρετούν, απευθύνονται στα μέλη της διασποράς τόσο μέσω της τυπικής όσο και της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Η σχέση των μεταναστών και των απογόνων τους με την πατρίδα ή τον τόπο καταγωγής αποτελεί πρωταρχικό συστατικό στοιχείο της διασποράς, το οποίο αποτυπώνεται  στις δράσεις εθνοτοπικών και υπερτοπικών συλλόγων. Στην εισήγησή μας θα επιχειρήσουμε  μία προσέγγιση αυτής της διαπολιτισμικής πραγματικότητας σε συλλόγους της διασποράς στην Ευρώπη, που καρδιά των δραστηριοτήτων τους είναι ο ελληνικός παραδοσιακός χορός και η μουσική σε συνδυασμό με τα εθιμικά δρώμενα στον κύκλο του χρόνου. Η αποτύπωση της διαδικασίας αυτής θα επιχειρηθεί μέσω εξέτασης του προγραμματισμού δραστηριοτήτων των συλλόγων, αλλά και μέσω συνεντεύξεων με μέλη τόσο των διοικητικών συμβουλίων αυτών των συλλόγων όσο και χοροδιδασκάλων ή χορευτών τους. Η έρευνα αυτή φιλοδοξούμε να μας φέρει σε επαφή με μια πολύπλευρη πολιτισμική πραγματικότητα στο εξωτερικό, όπου οι ταυτότητες των μελών των συλλόγων της διασποράς επαναπροσδιορίζονται συνεχώς μέσω της επαφής τους με τον ελληνικό μουσικοχορευτικό πολιτισμό, καθώς και να αποκαλύψει οπτικές στη διάδοση του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού και έξω από τα στενά γεωγραφικά όρια της χώρας μας.

Σύντομα Βιογραφικά

 O Χρήστος Θεολόγος υπηρετεί ως εκπαιδευτικός σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 1988 έως σήμερα. Σήμερα υπηρετεί ως Διευθυντής στο Γενικό Λύκειο Ιαλυσού στη Ρόδο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην κατεύθυνση «Διαχείριση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων» του Προγράμματος «Μοντέλα σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων» του ΤΕΠΑΕΣ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι διδάκτορας λαογραφίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο πεδίο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και του χορού και της αξιοποίησής τους στην εκπαίδευση. Δραστηριοποιείται επίσης στο χώρο των πολιτιστικών συλλόγων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ιδιαίτερη έμφαση στη Μικρά Ασία. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια και χορολογικές συναντήσεις, ενώ έχει συντάξει επίμετρα και εισαγωγικά κείμενα σε ένθετα ψηφιακών εκδόσεων.

O Γιώργος Κατσαδώρος είναι αναπληρωτής καθηγητής λαογραφίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ιδιαίτερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, εκτός από γενικότερα λαογραφικά ζητήματα, στρέφονται κυρίως γύρω από τη διάχυση του λαϊκού πολιτισμού, ιδίως της λαϊκής λογοτεχνίας, στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και την αξιοποίηση της διδασκαλίας του στην εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις ή ως κριτής σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και συνεργάζεται με ελληνικά και διεθνή περιοδικά.