Τριανταφυλλίδου Τατιάνα

Επίκουρη Καθηγήτρια, Έδρας Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού

«Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη» του Α.Π.Θ.

triantafillidou@del.auth.gr

Η ελληνική διασπορά της Ρωσικής Αυτοκρατορίας μέσα από το ρωσικό περιοδικό τύπο και την ταξιδιωτική λογοτεχνία του 19ου αιώνα

Περίληψη

Το ερευνητικό ενδιαφέρον της παρούσης εισήγησης εστιάζεται στις αναπαραστάσεις της ελληνικής διασποράς στα δημοσιευμένα, στα ρωσικά περιοδικά του 19ου αιώνα, κείμενα, αλλά και στα ταξιδιωτικά κείμενα της ίδιας εποχής.  Μεθοδολογικά εφαρμόζουμε τη διακειμενικότητα, εξετάζοντας την εικόνα της ελληνικής διασποράς, όπως αυτή προκύπτει από τα δημοσιευμένα πρωτότυπα ρωσικά κείμενα και την εικόνα της ελληνικής διασποράς, όπως αυτή προκύπτει από τις δημοσιευμένες παραστάσεις ξενόγλωσσων κείμενων της ίδιας περιόδου και, στη συνέχεια, συγκρίνοντας τις δύο παραπάνω κατηγορίες κειμένων και επιχειρώντας να εντοπίσουμε τις διαφορές και συγκλίσεις μεταξύ τους, καθώς και την επίδραση που ασκείται από την μια κατηγορία κειμένων στην άλλη με τις μεταβολές που αυτή προκαλεί. Τα κείμενα στα οποία τεκμηριώνεται η εισήγηση συνιστούν κείμενα της ρωσικής βιβλιογραφίας στα οποία η εικόνα του Έλληνα συνέχεται αναπόσπαστα με την εσωτερική πλοκή του έργου και εξετάζονται για πρώτη φορά κάτω από αυτήν την ερευνητική σκοπιά. Πρόκειται για δημοσιευμένα άρθρα από τον περιοδικό Τύπο, απομνημονεύματα και σημειώσεις από ταξίδια Ρώσων αξιωματικών, διπλωματών και περιηγητών, αλλά και λογοτεχνικά κείμενα του 19ου αιώνα. Στα πλαίσια αυτά, εξετάζονται και θεματικές, όπως η σύνθεση του πληθυσμού των ελληνικών παροικιών, οι αναπαραστάσεις των επαγγελμάτων των Ελλήνων, η ονοματολογία, η ελληνική γλώσσα, η θρησκεία, το φαινόμενο των Ελλήνων ευεργετών της διασποράς και γενικότερα η κουλτούρα των μελών των παροικιών αυτών.

Λέξεις-κλειδιά: ελληνική διασπορά, Έλληνες ευεργέτες, ρωσικά πρωτότυπα κείμενα, μεταφρασμένα ξενόγλωσσα κείμενα, αναπαραστάσεις, στερεότυπα.

Βιογραφικό

Τατιάνα Μ. Τριανταφυλλίδου. Διπλωματούχος του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου της πόλης Ορέχοβο-Ζούγιεβο Ρωσίας (1996) και Διδάκτορας του Κρατικού Πανεπιστημίου Ρωσικής Γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν της Μόσχας (2005). Εργάστηκε στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών και στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2001-2012), στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2006-2010), στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2011-2014), στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (2011-2013).

Σήμερα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια της Επώνυμης Έδρας Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού «Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη» του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της επικεντρώνονται σε θέματα ρωσικής λογοτεχνίας και ρωσικής γλώσσας καθώς επίσης και στα μοντέλα διδασκαλίας τους. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την εικόνα του Έλληνα στη ρωσική λογοτεχνία από την οπτική γωνία της συγκριτικής στερεοτυπολογίας των εθνικών χαρακτηριστικών στη ρωσική λογοτεχνία.