ΤΡΙΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ – ΦΙΛΙΩ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ

Mαρία Φιλιώ Τριδήμα, Κοινωνιολόγος και Συντονίστρια του Θεματικού Δικτύου για την Ελληνική Διασπορά του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών (ΕΝΑ)

mariaphil.ed@gmail.com

Ο ρόλος των οργανωμένων συνεργασιών των σχολείων της Ελλάδας και της Διασποράς και οι προοπτικές ανάπτυξης

Abstract

Με το σκεπτικό ότι οι οργανωμένες σχέσεις των σχολείων της Ελλάδας και της Διασποράς ενθαρρύνουν την ελληνομάθεια και τη διαπολιτισμικότητα (Τριδήμα, 2024), η εισήγηση θα αφορά: α) στην πολιτική αδελφοποίησης των σχολείων της Ελλάδας και της αλλοδαπής, όπως ισχύει με τον Νόμο 3852/2010 και β) στο προφίλ των σχολείων της Ελλάδας που συνάπτουν οργανωμένες σχέσεις με τα σχολεία του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν στοιχεία που αφορούν στις οργανωμένες σχέσεις που έχουν αναπτύξει τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας (Σχολικά έτη: 2018-2024), ώστε να αναλυθούν οι προοπτικές διασύνδεσης τους με τα σχολεία της ελληνικής Διασποράς. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα αναλυθεί επίσης η πρωτοβουλία και το μοντέλο e-Twinning, το οποίο προβλέπει ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις ανάμεσα στα σχολεία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμβάθυνση και τη συνεργασία των κρατών-μελών. Η εισήγηση θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση πρωτοβουλιών ενίσχυσης των οργανωμένων συνεργασιών ανάμεσα στα σχολεία της Διασποράς και της Ελλάδας από την πλευρά του ελληνικού κράτους.

Βιογραφικό

Η Μαρία Φιλιώ Τριδήμα είναι Κοινωνιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο των πολιτικών και οικονομικών επιστημών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (Hνωμένο Βασίλειο) και της Ελλάδας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Πειραιώς). Είναι Συντονίστρια του Θεματικού Δικτύου για την Ελληνική Διασπορά του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών (ΕΝΑ). Δημοσιεύει τακτικά άρθρα και συνεντεύξεις στην ομογενειακή εφημερίδα της Βικτώριας «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» για θέματα που αφορούν στην ελληνομάθεια, τη Διασπορά και τον πολιτισμό. Συμμετέχει επίσης ως ομιλήτρια σε συνέδρια για την ελληνομάθεια και τη Διασπορά. Την περίοδο 2015-2019, συμμετείχε ενεργά στη διοργάνωση καμπάνιας δημοσιότητας στη Μελβούρνη (Βικτώρια) για την εθνική πρωτοβουλία: «Επιλέγουμε Ελλάδα χτίζοντας γέφυρες γνώσης και συνεργασίας».

Maria Filio Tridimas is a sociologist and a secondary school teacher at Athens College (Hellenic American Educational Foundation, Greece). She teaches sociology, politics and the subject of civic and citizenship. Prior to her teaching career, Maria worked as a Project Coordinator in initiatives funded by the European Union. From 2015 until 2019 Maria lived in Melbourne for research purposes. Today, she is undertaking postgraduate studies in Education Economics offered by the Department of Economics, University of Piraeus (Athens, Greece). She holds a Master of Law LLM in Human Rights and Development (University of Warwick, UK), MA in European Union Studies (stream: European Immigration Policy, University of Athens), and M.A. in Educational Technology and Management (stream: Comparative Education, University of Athens).