Βασιλειάδης Δημήτριος

Charles Darwin University

dvas201530@icloud.com

Το ιστορικό πλαίσιο της ιεράς Μητροπόλεως Αυστραλίας από τα τέλη του 19ου αι. μέχρι το 1928

Περίληψη

Η έρευνά μας εστιάζεται στα γεγονότα πριν την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστραλίας το 1924 αφενός και αφετέρου στην τρικυμιώδη αρχιερατεία του πρώτου μητροπολίτη Χριστοφόρου. Από τις πρώτες ελληνικές εκδόσεις στην Αυστραλία, ήτοι Η ζωή εν Αυστραλία (1916) και International Directory of 1927, καταγράφονται οι έντονες αντιδράσεις του λαϊκού στοιχείου από την ημέρα της εκλογής του μέχρι και την ημέρα της αναχωρήσεώς του  από την Αυστραλία.

Βιογραφικό

Ο π. Δημήτριος Βασιλειάδης γεννημένος στη Θεσσαλονίκη είναι θεολόγος από το Τμήμα Ιερατικών Σπουδών της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι φοιτητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Charles Darwin University. Είναι γνώστης Φιλοσοφίας της Θρησκείας αλλά και Βυζαντινής Μουσικής. Στο παρελθόν έχει διδάξει Ελληνική Γλώσσα στο Ελληνικό Σχολείο Darwin. Ξέρει να μιλάει την Αγγλική απταίστως και να γράφει, γνώστης Γαλλικής Γλώσσας και Ιταλικής, καλός χρήστης Η/Υ.